Окуу-материалдык база

Аудитория, каана, лабораториянын аталышы Каананын № Аянты (м2) Компьютер, ноутбук, планшет ж.б. саны Орундардын саны
1 «Экономика, бухг.эсеп жана социалдык иш» кафедрасы 300 15 1 принтер

2 компьютер

1 принтер 3в1.

10
2 Социалдык иш 301 30 Интерактивдик тактайча, проектор, илме көрсөтмө куралдар,

1 видеобайкагыч;  тактайча

24
3 Бухгалтердик эсеп 308 72 Интерактивдик тактайча, проектор, илме көрсөтмө куралдар,

1видеобайкагыч; тактайча

78
4 Экономика (компьютердик каана) 311 30 Илме  көрсөтмө куралдар,

2 тактайча, ПК,10 компьютер,

1видеобайкагыч

12
5 Менеджмент 310 30 Интерактивдүү панель, илме көрсөтмө куралдар 24
6 Усулдук-окуу залы 314 72 10 компьютер 48
7 Социологиялык илим изилдөө 408 72 Илме көрсөтмө куралдар, тактайча 48
8 Инновациялык менеджмент 8 72 тактайча 48
Бардыгы (5ауд. 1 ком.кл) 393м2 292