Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин каржы-экономика факультетинин экономика багытында окуган студенттерине буга чейин эки тараптуу түзүлгөн келишимдин негизинде Наманган инженердик-технологиялык институтунун экономика факультетинин окумуштуулары, экономика кафедрасынын доценти Алиева Эльнара Аметова жана экономика кафедрасынын докторанты Отабек Кудайбердиев конок лекцияларды өтүп беришти.
Соңунда каржы-экономика факультетинин деканы, профессор Шайдилла Шакиев Өзбекстандан келген конокторду кабыл алып, факультеттин атынан ыраазычылык баракчасын тапшырды.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *