Иш чара КӨЭАУнун мамлекеттик тил жана социалдык иштери боюнча проректору Сыргак Сарыков менен студенттик жаштар комитетинин төрагасы тарабынан уюштурулуп, ага катышуучулардын ата-энелери, түзүм жетекчилери, окутуучулар жамааты жана студенттер күбө болушту.
Сынакта ар бир катышуучу өз өнөрлөрүн татыктуу тартуулашты